DNF News

Thanh lọc máu bằng thực phẩm

Thanh lọc máu là điều cần thiết để các cơ quan nội tạng hoạt động suôn sẻ. Do đó, nh…

CÔNG DỤNG CỦA THỰC PHẨM CÓ VỊ ĐẮNG

CÔNG DỤNG CỦA THỰC PHẨM CÓ VỊ ĐẮNG

– Cân bằng hương vị: Mọi người có xu hướng t…

Lợi ích của rau quả tươi

Dưới đây là những lợi ích kỳ diệu mà rau và hoa quả ăn sống mang lại cho sức khỏe của…

Chứng nhận ISO 22000: Quản lý an toàn thực phẩm

iso Nhiều tiêu chuẩn đã được xây dựng trong an toàn thực phẩm: tiêu chuẩn được phát triển bởi các nhà bán lẻ tiêu chuẩn công ty riêng, quy định pháp luật, cũng như.

Sự phát triển các cửa hàng là cần thiết cho việc xây dựng các tiểu chuẩn. Hiện nay, các tiêu chuẩn này đã lan rộng trên toàn thế giới. An toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề lớn cho mọi người trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

ISO 22000 là một tiêu chuẩn duy nhất với phạm vi trên toàn thế giới, và bao gồm các nguyên tắc an toàn thực phẩm, do đó nó trở nên cần thiết.

 

About our Products