Lịch sử DNF

iso

Nguồn vốn :
– Đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị: $ 670,000
– Vốn lưu động: $ 145,000

Xây dựng địa : Tổng diện tích của công ty: 17,680 m2, trong đó: – Tổng diện tích của nhà máy: 3.184 m2 – Tổng số diện tích văn phòng: 144 m2 – Tổng diện tích nhà vệ sinh và thay đồ: 117 m2 – Tổng diện tích của bộ phận sản xuất: 48 m2 – Tổng diện tích của Cantin: -: 2.500 m2 – Tổng diện tích của bể chứa xử lý nước thải Tổng diện tích đường giao thông nội bộ 334 m2 : 400 m3 – Tổng diện tích của bể xử lý nước: 300 m3

Danh sách các thiết bị: – hầm đông: 145 m3 – IQF: 350kg / h – hệ thống lưu trữ mát 5oC: 300 m3 – Hệ thống kho -18oC lưu trữ lạnh: 420 m3 – Nồi hơi: 2MT / h – lò nướng: 400kg / h – Máy phát điện – hệ thống xử lý nước – hệ thống xử lý nước thải: 250m3/day – box hấp: 500kg / h – hệ thống luộc – máy rữa – máy dò kim loại – Máy đóng gói – Máy hút chân không – hệ thống chiên chân không: 100kg / h – lò chiên thường: 3 chiếc – 150kg/h/pc – máy cắt Slice: 500kg / h – Hệ thống điều hòa không khí