Sứ mệnh & Tầm nhìn

iso

Nhiệm vụ: Vượt quá nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên liên quan của chúng tôi:. Khách hàng của chúng tôi, liên kết, người tiêu dùng sản phẩm tự nhiên và đặc biệt, các nhà cung cấp, cổ đông, cộng đồng, môi trường và thế giới.

Tầm nhìn: Trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời trong việc phân phối, phát triển và tiếp thị các sản phẩm thực phẩm tự nhiên và hữu cơ, chăm sóc sức khỏe, và đặc biệt bằng cách hoàn thành các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, tính nhất quán, bền vững, các chủng loại sản phẩm, độ tin cậy, giá trị thêm vào các dịch vụ hỗ trợ và liêm chính trong kinh doanh của chúng tôi và các mối quan hệ cá nhân.