Chứng nhận chất lượng

 

iso

http://dalatnatural.com/wp-content/uploads/2013/10/iso-cer.PDF-page-001.jpg
Giới thiệu

 • Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã phát triển 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO chính thức được gọi là tiêu chuẩn ISO 22000, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm -. Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế và xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm từ trang trại? đến ngã ba, bao gồm phục vụ và các công ty đóng gói.
 • Hiện đã có một sự gia tăng liên tục trong nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của rất nhiều các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Số lượng ngày càng tăng của các tiêu chuẩn quốc gia về quản lý an toàn thực phẩm đã dẫn đến sự nhầm lẫn. Do đó, có một nhu cầu hài hoà quốc tế và ISO nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu này với tiêu chuẩn ISO 22000.
 • Tiêu chuẩn kết hợp được công nhận yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi thực phẩm bao gồm: truyền thông tương tác, quản lý hệ thống, kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm thông qua các chương trình điều kiện tiên quyết và kế hoạch HACCP và cải tiến liên tục và cập nhật của hệ thống quản lý.
 • ISO 22000 được thiết kế để xác định các yêu cầu cho các công ty mong muốn vượt quá yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm.

Chứng nhận

 • Do xu thế sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng thực phẩm hiện nay: nhằm tạo được lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt tạo điều kiện dễ dàng cho xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Bên cạnh đó còn :
  + Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của công ty.
  +Có thể thay thế cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau: GMP, HACCP.
  +Kiểm soát các mối nguy hại cho khách hàng từ đồng ruộng – nguyên liệu đầu vào – sản xuất – sản phẩm và đến khi sử dụng. Giảm tối đa các nguy cơ ngộ độc khiếu nại của khách hàng.
  +Giảm chi phí bán hàng.
  +Tăng cường uy tín, sự tin cậy, sự hài lòng của nhà phân phối, khách hàng.
  +Cải thiện hoạt động tổng thể của công ty.
  +Thuận tiện trong việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác (ISO 9001, HACCP).
 • Chính vì lẽ đó việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 là mục tiêu hàng đầu trong việc xây dựng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Đà Lạt Tự Nhiên.
  Ngày 13/6/2013 công ty Đà Lạt Tự Nhiên đã đạt được chứng nhận quản lý chất lượng ISO 22000:2005 của tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế là BSI Anh Quốc chứng nhận. Đây là cột mốc để đưa công ty phát triển lên tầm cao hơn với việc duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng trong toàn công ty.