Liên hệ

iso

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN ( DNF )

Địa chỉ: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam Điện thoại: 84-63-3679379 / Fax: 84-63-3679380 Người liên hệ: Ông Văn Anh – Điện thoại di động: 0918 266 355 Email : vananhviet0258@yahoo.com Chị Yến Như – Điện thoại di động : 0909 819 815 Email : hoyennhu@yahoo.com.hk