Trái cây tươi

Showing 4 results

 

Chuối

– Đóng gói: 10kg/thùng

Thanh long

– Đóng gói: 10kg/thùng

 

– Đóng gói: 10kg/thùng

Chanh dây

– Đóng gói: 10kg/thùng

 

Xoài

– Đóng gói: 10kg/thùng

Chanh

– Đóng gói: 5kg/thùng

Page 1 of 2 1 2