Thực phẩm đông lạnh

Showing 28 results

 
Khoai lang nướng xay cấp đông

Chủng : Beniazuma
Brix : 20 ~ 25
Đóng gói : 2.5kg/túi PA 10kg/thùng

Khoai lang xay hấp cấp đông

Chủng : Beniazuma
Brix : 20 ~ 25
Đóng gói : 2.5kg/túi PA 10kg/thùng

 
Khoai lang chiên cấp đông

Chủng : Beniazuma
Đường kính : 35 ~ 65 mm/lát
Dày : 3mm
Đóng gói: 500g/túi PE 5kg/thùng

Khoai lang cắt bán nguyệt chiên cấp đông

Chủng : Beniazuma
Dài : 5 ~ 7 cm
Dày : 1.5 ~ 2 cm
Đóng gói : 10kg/thùng

 
Khoai lang nướng nguyên củ/ hấp nguyên củ cấp đông

Chủng : Beniazuma
Size S : 50 ~ 150 g/củ
Size M : 150 ~ 250 g/củ
Size L : 250 ~ 350 g/củ
Đóng gói : 10kg/thùng

Khoai lang hấp nguyên củ không vỏ cấp đông

Chủng : Beniazuma
Size S : 50 ~ 150 g/pc
Size M : 150 ~ 250 g/pc
Size L : 250 ~ 350 g/pc
Đóng gói : 10kg/thùng

 
Khoai lang cắt lát luộc cấp đông

Chủng : Beniazuma
Đường kính : 35 ~ 65 mm/lát
Dày : 3.5mm
Đóng gói : 10kg/thùng

Khoai lang cắt cục hấp cấp đông

Chủng : Beniazuma
Nặng : 18 ~ 20g/cục
Đóng gói : 10kg/thùng

 
Khoai lang cắt cục chiên cấp đông

Chủng : Beniazuma
Nặng : 18 ~ 20g/cục
Đóng gói : 10kg/thùng

Khoai lang cắt khúc hấp cấp đông

Chủng : Beniazuma
Đường kính : 27 ~ 45mm
Dày : 15mm
Đóng gói : 10kg/thùng

 
Khoai lang cắt thanh chiên cấp đông

Chủng : Beniazuma
Chu vi : 15x15mm
Dài : 8 ~ 12cm
Đóng gói : 10kg/thùng

Khoai lang cắt dice luộc cấp đông

Chủng : Beniazuma
Kích thước : 13x13x13mm
Đóng gói : 10kg/thùng

Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6